9- Quy y thì phải làm y

15 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 13072)
9- Quy y thì phải làm y

hoi_quan_phat_giao_hoa_hao_tet_2013_28-content


Năm Canh Thìn (1940), vào một ngày đẹp trời, quần chúng đến yết kiến Đức Thầy rất đông. Họ sắp hàng nhau kẻ đứng, người ngồi, tụ họp đầy trước đường ở Tổ Đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Lời của Đức Thầy trong sáng, khiến mọi người chăm chú lắng nghe.

Bỗng một đoàn phụ nữ khoản 20 người từ ngoài tiến vào vái chào Đức Thầy, rồi xếp hàng chen vào đám đông.

Đức Thầy hỏi:

- Các Bà từ xa đến đây hẳn là mộ Đạo và chắc là có Quy Y ?

Bà đứng tuổi cúi đầu nhỏ nhẹ thưa:

- Bạch Thầy ! Chúng con đã quy y đầu Phật, mong theo Phật để tu hành.

Đức Thầy đáp:

- Đựơc lắm, biết Đạo là quí, nhưng từ trước đến nay phần đông Quy Y là chỉ để y, không làm theo. Bây giờ Quy Y thì phải làm Y. Mấy bà nên sửa mình, trau tâm và niệm Phật.

Rồi Đức Thầy nói thêm:

- Việc niệm Phật phải cho bền. Phải niệm tùng tâm khởi niệm sáu chữ Di Đà, đi đứng, nằm ngồi đều tưởng niệm không quên. Bửa củi, giã gạo, xách nước, nấu cơm, đều niệm được cả. (Thuật theo Tập san Đuốc Từ Bi)

Khi nhắc đến ý nghĩa chữ Quy Y, trong bài Pháp luận “Lời khuyên Bổn đạo” mà Đức Thầy viết tại Bạc Liêu vào năm Nhâm Ngũ (1942), Ngài giải thích như sau:

…”Ngày nay đã tỉnh-ngộ quy-y cùng Phật pháp. Như vậy cửa trường-sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí-huệ, ly xuất phàm-trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch-tịnh. Nhưng các trò tuy lòng mộ Đạo, chớ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ Quy-y cho thấu đáo: Quy là về, mà về đâu ? về cửa Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu.

Vậy Quy-y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ-thiện cách nào ta phải từ-thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc Đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác-ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhứt ở chỗ giữ giới luật hằng ngày.”

Sau đây, chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về hai chữ Quy Y trong “Phật Học Từ Điển”:

QUY Y: Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. Đó là Quy y Tam Bảo hay còn gọi là Tam Quy, là ba câu nguyện của giới Phật tử trong khi được truyền thọ Pháp giới, nguyện tin tưởng Tam Bảo và gởi mình vào đó. Quy Y đồng nghĩa với Nam Mô.

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, tuy nói Quy y Tam Bảo, mà nên hiểu Quy y Tam Bảo tự tâm. Tức là:

- Quy y vào sự Giác (Phật) có đủ cả Phước và Huệ (Lưỡng túc tôn).

- Quy y vào sự Chánh (Pháp) để lìa các sở dục, các lối tà kiến.

- Quy y vào sự Tịnh (Tăng) hầu có diệt các mối trần lao, không nhiễm, không chấp. Ba ngôi Quy y “Tam Bảo” ấy hằng có nơi mình vậy.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên phân biệt Danh Tự Quy Y và Chơn Thật Quy Y.

Danh Tự Quy Y: Khi mình còn nhỏ, theo cha mẹ đến Chùa lạy Phật, viếng Thầy và nghe thuyết Pháp, cầu vui mà làm, chớ không vì lòng tin, không vì sự cầu Đạo.

Chơn thật Quy y: Đến khi khôn lớn, nên viếng qua các sơn môn; khi chọn được ông Thầy có đức hạnh, bấy giờ nên chánh thức thọ Tam Quy và một vài giới trong Ngũ Giới. Rồi đến khi tu học càng tinh tấn thì xin trì cho đủ Ngũ Giới. Đó mới là Chơn thật Quy Y Tam Bảo.

Những ai thọ Tam Quy nên nhớ rằng:

1.) Quy y Phật, tức là bỏ hạng Tà sư mà thờ hạng Chánh sư.

2.) Quy y Pháp, tức là bỏ Tà Pháp mà tu theo Chánh Pháp.

3.) Quy y Tăng, tức là bỏ bạn Tà mà theo bạn Chánh.

Như vậy, Quy y được những lợi ích gì ?

- Quy y Phật, khỏi đọa vào Địa ngục.

- Quy y Pháp, khỏi đọa vào hàng Ngạ quỉ.

- Quy y Tăng, khỏi đọa vào làm thân Súc sanh.

Sau đó, được chuyển hóa trong hạng người Hiền, Thần lành, Tiên cao, cuối cùng thì thành Đạo và nhập Niết Bàn.

Vừa qua chúng ta đã hiểu được những điều quan trọng của ý nghĩa hai chữ Quy Y. Do đó, chúng ta nên hành Y theo lời Đức Thầy dạy bảo trong các quyển Sấm Giảng và Thi Văn Giáo lý của Ngài thì mới xứng đáng là một tín đồ chân chánh.

Bởi vì, nếu chúng ta hành đúng, hành y thì không bao giờ bị bọn Vô thần chọc tức, hay vì những luận điệu hồ đồ, xuyên tạc của một chú tiểu vô danh tiểu tốt như Tăng sinh Thích Thiện Huệ, hoặc Giáo Sư Minh Chi gì đó mà sanh lòng phẫn nộ… Lại nữa, vì họ chưa bước được vào cửa Đạo, nên nói năng luận bàn trái ngược với Chánh pháp của chư Phật, nên lộng ngôn vô Đạo theo lối Cộng Sản vô thần. Chúng ta không nên phiền não, tức giận mà vội quên đi tâm bình tịnh và trí huệ của mình đã có. Chúng ta phải bình tỉnh, suy xét cho thấu đáo vấn đề như trong Điều Răn thứ 7 mà Đức Thầy đã ân cần dạy bảo: “Đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy.”

Thêm vào đó, chúng ta cũng nên tìm đọc những câu Sám Thi của Đức Thầy mà suy gẫm trước tình trạng bọn Vô Thần Cộng sản đang sử dụng bài Luận văn Tốt nghiệp của Tăng sinh Thích Thiện Huệ hòng đánh phá nển Đạo PGHH và gây chia rẽ nội tình chúng ta vốn đã từ lâu sứt mẻ. Ngoài ra, bọn nầy còn cố tình gây sự mâu thuẫn giữa tín đồ PGHH và Phật giáo, khiến hai nền Tôn giáo có chung nguồn cội phải xâu xé, đánh đá nhau nhằm làm cho “Bạng duật tương trì lợi lũ ngư ông.” như lời Đức Thầy đã cảnh giác từ năm Ất Dậu (1945) trong bài Tự thán.

Sau đây là những lời khuyên nhủ và dạy bảo của Đức Thầy mà chúng ta cần lưu tâm để ứng xử, mong tránh đươc bẫy rập mà bọn Vô thần đang gài đặt chung quanh chúng ta, nhất là những đồng đạo PGHH đang sống trong nước:

Mặc ai nhạo báng khinh-khi,

Phần Ta niệm chữ Từ Bi độ đời.

(Quyển Ba, Sấm Giảng)

Thấy Ta lại nói cay nói đắng,

Đắng với cay Ta cũng chẳng màng.

Ai chưởi mắng thì ta giả điếc,

Đợi cho người hết giận ta khuyên.

Chữ nhẫn-hòa ta để đầu tiên,

Thì đâu có mang câu thù oán.

Việc hung ác hễ vừa thấp-thoáng,

Chữ Từ bi ta diệt nó liền.

Sự oán thù đáp lại chữ hiền,

Thì thù-oán tiêu tan mất hết.

(Quyển Tư, Giác Mê Tâm Kệ)

Tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn.

Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận,

Khỏi mất lòng tất cả mọi người.

Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi,

Vậy mới đáng tín đồ Phật Giáo.

Nay ta đã quy y cầu Đạo,

Gây gổ là trái thuyết từ bi.

(Quyển Năm, Khuyến Thiện)

Qui y thì khá làm y,

Giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời.

(Thức tỉnh một nữ tín đồ ở Bạc liêu)

Kêu thằng hay gọi bằng ông,

Cũng không có muốn ai hòng tôn ti.

(Mượn cây đuốc huệ)

Kể chi miệng mối lưỡi lằn,

Mặc tình thế sự kêu thằng hay ông.

(Thu đã cuối)

Nam Mô A Di Đà Phật !

TRƯƠNG VĂN THẠO

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11491)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17057)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25481)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25537)
100,000