4. Lành sanh Đức.

24 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 8444)
4. Lành sanh Đức.

Nếu chuyên tâm thực hiện như trên, thì con đường giải thoát không còn phải là một nơi huyền ảo vô vọng.

Trong thực tế, ai cũng ưa chuộng người lành, nhất là người có đức lành theo gương phẩm Thích Ca. Chính Đức Thầy đã viết :

Khuyên chớ chấp kẻ lòng lang sói
Để đức lành ta rọi khắp nơi
Non sông rực rỡ chói ngời
Mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim
(Thu Đã Cuối)

Phúc đức sinh ra tự bởi việc lành, do đó người lành chẳng những được mọi người kính yêu, mà với tâm hồn cao thượng của họ, họ cũng được gia hộ. Đức Thầy nói :

Kẻ hiền đức sau nầy được hưởng
Phép thần linh của Đức Di Đà
Lại được thêm thoát khỏi ta bà
Khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo
(Kệ Dân)

Dẫn giải như vậy, chúng ta đủ để tin tưởng rằng người có lòng trí lành chắc chắn có đức hạnh cao, người lành là người Tâm Đạo và cũng nhờ ở tâm trí đều lành, người Tâm Đạo sẽ dễ dàng thẳng tiến đến chỗ giải thoát. Tuy nhiên, lòng lành khi đã luyện được, hành giả còn phải kiên trì để đuổi theo và giữ vững mãi, đừng cho thoái chuyển. Bởi vì một phút thiếu kiên trì, thì các căn và các trần hiện lên, rồi từ đó có thể dẫn đến hư hoại và sa đọa vào ác đạo.

Tu sĩ Nguyễn Văn Thới tác giả Kim Cổ Kỳ Quan, đã xác định mọi sự đều do tâm sanh. Nếu một phút xen lẫn niệm ma, xa rời Phật niệm, thì lòng lành không còn, rừng công đức dù có bao la vô tận, vẫn bị tiêu hao băng hoại

Lòng tưởng Phật, Phật độ lòng ta
Lòng nào tưởng quỉ, quỉ ma lộn vào !

Xét về Tâm Đạo, ta thấy trước hết, người tu cần tu tập cho được chánh tín. Kế đó, phải tinh tấn và xả thân để phát triển và bảo vệ Đức Tin của mình. Sau hết, Lòng Lành cần được dồi trau bồi đắp mãi mãi để hạnh đức của mình mỗi lúc mỗi sâu dày.

Chúng ta nên xem những câu sau đây của Đức Huỳnh Giáo Chủ là những câu châm ngôn để vững vàng bất thối, công phu vuông tròn :

Ráng tĩnh tâm dẹp được lòng tà
Thì được thấy Phật, Tiên, Thần, Thánh
(Kệ Dân)

Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét
Rán cần chuyên niệm Phật làm lành
Thường trau dồi chí hướng cao thanh
Cho khỏi thẹn con lành Phật Giáo
(Khuyến Thiện)

Định thần dẹp hết tà tâm
Huờn lai bổn tánh, thần khâm quỉ nhường
(Thu Đã Cuối)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
100,000