LỘ CHÚT CƠ HUYỀN

08 Tháng Bảy 201812:00 CH(Xem: 15501)
LỘ CHÚT CƠ HUYỀN

cung thinh chan dung Duc Thay

Trần-thế lợi danh giấc mộng tràng. 
Đời cùng Tiên Phật hạ phàm gian. 
Hỡi ai tâm trí mau tầm Đạo, 
Tầm Đấng hiền từ cừu thế-gian. 
Khắp trong bá-tánh kề cảnh khổ, 
Đạo-đức hiền lành kiến Tiên-bang.

Thiên-địa u-minh dĩ đạo tràng, 
Thập bát chư hầu lụy há khan. 
Đao-lý tầm sâu sâu chẳng cạn, 
Đời cùng ly-loạn khắp chư bang.

Thương hải tang điền ắt chẳng yên, 
Thiên Địa diệt gian dĩ thiện riêng. 
Cơ thâm họa diệc từ đây có, 
Bộ máy thiên-cơ ắt đảo huyền. 
Tuất-Hợi nhị niên giai tiền định, 
Huờn lai Thượng-cổ mới bình yên.

Điên này vốn thiệt ở núi vàng, 
Thương đời nói rõ việc lầm than. 
Khuyên trong lê-thứ mau mau tỉnh, 
Yên trí nghĩ suy biết đá vàng.

Ý gì Tiên-Trưởng muồn khuyên đời, 
Mà đời lầm-lạc lắm đời ôi! 
Đạo-đức nhuốc-nhơ mà sao đặng, 
Tỉnh giấc mau mau mới kịp thời.

Bi-động từ tâm gọi mấy lời, 
Chúng-sanh Nam Bắc lụy tuôn rơi. 
Kim-Sơn xem thấy lòng tha-thiết, 
Mà còn nhiều lắm, chúng-sanh ôi!

Nam-Việt cúi lòn dài dặm-dặc, 
Nhưng ấy chẳng qua tại lẽ trời. 
Đạo-hạnh huyền-cơ khuyên đó kiếm, 
Chẳng vậy sau nầy khó thảnh-thơi.

Cồ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, 
Tận diệt nhơn-gian trực tiên khoa. 
Lão giả hậu qui nhơn ấu giả, 
Ly-kỳ thiên định dĩ thiên-la.

Tây-Phương trở gót quá xa đàng, 
Thương xót Nam-kỳ lại An-giang. 
Đoái thấy xóm làng thêm bắt chán, 
Yêu đời mê-muội luống bầm gan.

Thiên-Trước toà sen có chỗ ngồi, 
Xuống trần chẳng dụng chốn cao ngôi. 
Khắp trong Sáu-Tỉnh toàn giả dối, 
Xá phướng tăng-sư tạo việc tồi. 
Thiên-cơ thế-giới đà biến chuyển, 
Từ rày trần-hạ lợi danh trôi. 
Tu hành giả dối khuyên khá đổi, 
Cúng kiếng trai đàn cũng nên thôi.

Hòa-Hảo, tháng 6 năm Kỷ-Mão.
DAI LE KHAI DAO PGHH TAI SACRAMENTO 2018-28

CHO ĐỨC ÔNG MẤT GHE

Thoàn nhỏ ly gia vị tất nan, 
Bửu sanh du-lịch Lục-Châu giang. 
Kim-Sơn thương-mãi toàn lê-thứ, 
Thức tỉnh bá-gia giấc mộng tràng.

(Đức Thầy đọc bài nầy cho Đức Ông nghe và bảo Đức Ông kiếm mấy ông thầy nho mượn bàn thử!). 
Hòa-Hảo, tháng 7 Kỷ-Mão.

DAI LE KHAI DAO PGHH NAM CALIFORNIA 2018-23

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Ba 20201:03 CH(Xem: 84433)
Cả kêu dân-chúng hỡi ôi ! Sao không thức tỉnh việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, Rán lo tu niệm tìm nền vinh-hoa.
26 Tháng Năm 20199:37 CH(Xem: 13836)
Nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng-nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí-huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan-dung mà đối-đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác-ái nhân-đạo mà cư-xử với mọi người.
20 Tháng Hai 20174:02 CH(Xem: 12417)
Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy-sinh cho xứ-sở. Thảng như không đủ tài-lực đảm-đương việc lớn, chưa gặp thời-cơ giúp-đỡ quê-hương, ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ-xuất đến đỗi làm cho nước nhà đau-khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại-địch gây sự tổn-hại đến đất-nước.
16 Tháng Chín 201612:04 SA(Xem: 12272)
Từ khi Quốc gia bị khuynh-đảo đến nay, chúng ta chỉ hợp từng đoàn-thể nhỏ hoặc độc thân tranh-đấu và phải bao phen thất bại một cách đắng cay chỉ vì thiếu tinh-thần đoàn-kết, thiếu sức bền-bỉ dẻo-dai để chống lại kẻ xâm-lăng vô cùng tàn-bạo.
15 Tháng Chín 201611:58 CH(Xem: 11519)
Tôi ở Sàigòn khi cuộc đảo chánh xảy ra, vẫn đoán biết sẽ có vài chuyện chẳng hay trong quần-chúng, lập tức gởi thơ về khuyên giải mọi người,
15 Tháng Chín 201611:51 CH(Xem: 9085)
Nước nhà đã tuyên-bố độc-lập. Kẻ thù giết cha ông của chúng ta hầu hết đã bị giam cầm. Giờ đây, bổn-phận của mỗi người Việt-Nam cần phải làm thế nào cho sự độc-lập hoàn-toàn của nước nhà chóng thực-hiện.
15 Tháng Chín 201611:47 CH(Xem: 9934)
Hỡi tất cả thiện-nam tín-nữ ! Ngày mà chúng ta chịu khổ dưới gót giày của người Pháp và bọn quan lại hung tàn đã vừa qua. Kể từ nay tôn-giáo của chúng ta sẽ được tự-do truyền-bá.
09 Tháng Tám 201511:44 SA(Xem: 17369)
Nhơn duyên thứ nhứt phát khời từ màn vô-minh mà che lấp bản ngã (linh-hồn) nên làm cho người phải tăm tối mê say, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ.
09 Tháng Tám 201511:13 SA(Xem: 14555)
Vướng nghiệp trần-hoàn bởi quả nhân, Gây ra kiếp số chịu phong-trần. Nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, Đặng rứt cái ngu lẫn cái đần.
24 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 22350)
Từ nay cách biệt xa ngàn, Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy. Giữa chừng đờn nỡ dứt dây, Chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa. Tỉnh say trong giấc mộng hoa, Mơ-màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai.
100,000