PHÂN ƯU CỦA CÁC BAN TRỊ SỰ PGHH, VÀ HỘI ĐOÀN THÂN HỮU HẢI NGOẠI

31 Tháng Năm 20165:34 SA(Xem: 16771)
PHÂN ƯU CỦA CÁC BAN TRỊ SỰ PGHH, VÀ HỘI ĐOÀN THÂN HỮU HẢI NGOẠI


THANH KINH PHAN UU

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HOÀ HẢO

Liên Bang Úc Châu

P.O Box 113 Sunshine VIC 3019

91 Knight Ave, North Sunshine 3019

 

 

    Chúng tôi nhận được tin muộn Bà quả phụ Nguyễn Long Thành Nam, nhủ danh Nguyễn Hoà An, thân mẫu của Nhà văn Nguyễn Huỳnh Mai và là Nhạc Mẫu của Đồng Đạo Trần Văn Tài, cán bộ Văn Hoá Vụ Trường VBQGVN. Từ trần ngày 28-5-2016, nhằm ngày 22 tháng tư năm Bính Thân. Hưởng thọ 92 tuổi.

     Chúng tôi xin thay mặt cho Đồng Đạo Liên Bang Úc Châu thành kính chia buồn cùng tang quyến và thành tâm cầu nguyện: Xin chư Phật mười phương cứu độ vong linh Đồng Đạo Nguyễn Hoà An sớm thoát chốn mê đồ, vãng sanh Miền Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

                                                    Australia, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

                                                     TM. Ban Trị Sự GH/PGHH/LB.UC.

                                                               HT. Châu Hoàng Vũ,


nguyenlongthanhnam-chuahuequang-12-pu-

IMG_5150

nguyenhoaan-conhungoc-12-pu-
PHÂN ƯU CỦA CÁC BAN TRỊ SỰ PGHH/ HẢI NGOẠI

THANH KINH PHAN UU
hoa sen 01
nguyenlongthanhnam-bantrisu-tren-12-pu-

nguyenlongthanhnam-nguyenthanhgiau-duoi-12-pu-


GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO
BAN TRỊ-SỰ STOCKTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN
2965 Saxton Drive, Stockton, CA. 95212, USA.
Domain: www.phatgiaohoahao.net
E-mail: btsstockton@att.net
Tel. 209-814-3520

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Stockton, California vô cùng xúc động, nhận được tin thân mẫu của đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai, và là nhạc mẫu của đồng đạo Trần Văn Tài, Chánh Thư Ký BTS.GH.PGHH nam California.

Cụ Bà NGUYỄN LONG THÀNH NAM
nhũ danh NGUYỄN HÒA AN

Sanh ngày 21 tháng 7 năm 1925.
Từ trần lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2016
(nhằm ngày 22 tháng 4 năm Bính Thân).
Tại bệnh viện Orange Coast Memorial,
Thành phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai, Trần Văn Tài và tang quyến. Chúng tôi đồng thành tâm cầu nguyện ơn trên Đức Phật từ bi cứu độ vong linh cụ bà Nguyễn Hòa An được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật!

Stockton, ngày 01 tháng 6 năm 2016.
TM. Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH Stockton, California

Hội Trưởng

Lê Kiến Trúc

 
THANH KINH PHAN UU

 

Ban Trị Sự PGHH/ Sacramento/ California Hoa Kỳ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

          Chúng tôi vô cùng xúc động, nhận được tin: Thân mẫu của Đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai và là Nhạc mẫu của Đồng đạo Trần Văn Tài, Chánh Thư Ký BTS.PGHH miền Nam California, là:

Cụ Bà NGUYỄN LONG THÀNH NAM

nhũ danh NGUYỄN HÒA AN

Sanh ngày 21 tháng 7 năm 1925.

Từ trần lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2016

(nhằm ngày 22 tháng 4 năm Bính Thân).

Tại bệnh viện Orange Coast Memorial,

Thành phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

         Xin thành kính chia buồn cùng đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai, Trần Văn Tài và Tang quyến.

         Đồng thành tâm cầu nguyện: Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh Cụ Bà NGUYỄN HÒA AN được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật!

                             Sacramento, ngày 29 tháng 5 năm 2016.

                                 TM. Ban Trị Sự PGHH Sacramento

                                                  Hội Trưởng,

                                                     (đã ký)

                                         HUỲNH VĂN LIÊM

 

 HOA HONG DO

 


Ban Tri Sự /Giao Hội PGHH/ Houston, Texas, HK

PHÂN ƯU.

Chúng tôi vô cùng tiếc thương khi hay tin Bà Nguyễn Long Thành Nam là Bác Nguyễn Hòa An.

Sinh ngày 21 tháng 7 năm 1925, vừa tạ thế lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy tháng 5 năm 2016 ( nhằm 22 tháng 4 năm Bính Thân ) tại thành phố Hungtington Beach ,CA Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Trần Văn Tài và Chị Nguyễn Huỳnh Mai cùng tang quyến.

Nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy, từ bi cứu độ vong linh Bác Nguyễn Hòa An ,được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc.

Thành kính phân ưu,

Houston 5 /29/2016

TM BTS/GH/PGHH/ Houston

HT. Nguyễn Anh Dũng.

 

phan uu Nguyen Trung Hieu

BAN ĐẠI DIỆN  ĐỒNG ĐẠO PGHH OKLAHOMA, HOA KỲ

 

 Được tin thân nhạc mẫu của ĐĐ Nguyễn Huỳnh Mai và ĐĐ Trần văn Tài.

 Cụ Bà NGUYỄN LONG THÀNH NAM Nh 28ũ danh NGUYỄN HÒA AN Từ trần

 ngày 28 tháng năm 2016,nhằm ngày 22 tháng tư, Bính Thân,    
      

            HƯỞNG  THƯỢNG THỌ : 92 tuổi .

  Xin thành kính chia buồn cùng Đồng Đạo Nguyễn Huỳnh Mai, Trần Văn Tài

  và Tang Quyến.

   ĐĐ PGHH Tiểu Bang, OKLAHOMA: Đồng thành tâm cầu nguyện cho Cụ Bà

  NGUYỄN HÒA AN,nhờ ơn ĐỨC PHẬTtừ bi cứu độ vong linh được thoát chốn

   mê đồ , vãng sanh miền CỰC LẠC.

   Nam-mô Tây Phương Cực-Lạc thế giới tam thập lục vạn ức,nhứt thập nhứt vạn,

   Cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi tiếp dẫn vong linh

   NAM MÔ  A DI ĐÀ PHẬT.

                                            THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

                                         OKLAHOMA,NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2016

                                        BAN ĐẠI DIỆN  ĐỒNG ĐẠO PGHH OKLAHOMA

                                            Đ Đ Phạm Ngọc Châu.

hoa tangHĐTSTƯ GH-PGHH/ HOA KỲ

CUNG KÍNH PHÂN ƯU

 

Vừa hay tin đồng đạo Nguyển Hòa An, Phu nhân của huynh trưởng Nguyễn Long Thanh Nam là bậc anh bậc chị mà bản thân vợ chồng Lê Phước Sang cùng các con  Lê Phuoc Hoàng Trong, Lê Phuoc Thùy Nga, Lê Phuoc Thùy Phương và Lê Phươc Hoàng Hà cùng vớ 6 cháu ngoại rất kính trọng và ngưỡng mộ vì lòng anh chi trung thành với PGHH và vì khả năng tận tụy cả đời phụng sự PGHH.

 

Sự ra đi vĩnh viễn ngày 28 tháng 5, hưởng tho 92 tuổi của chị Nguyễn Hòa An, thân mẫu của đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai, nhạc mẫu của dồng đạo Trần văn Tài là đau buồn  và mất mát vô cùng lớn lao cho thân tộc tang quyến, cho Giáo Hôi và cho đại gia đình PGHH.

 

Thay mặt anh chi em đồng đao làm  viêc với HĐTSTU, GHPGHH, Lê Phước Sang trọng kỉnh chia buồn với  đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai - Trần Vãn Tài và tang quyến, thành tâm cầu xin Ơn Trên Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thương Đẳng Đai Thần hộ độ cho vong linh hiền tỷ đồng đao Ngyễn Hòa An thoát chốn mê đồ, vãng sanh về Miền Cực Lac.    

         

Kính cẩn, 

 

Lê Phước Sang, Khuyến Nguyễn, Dương Minh Quang, Dương Thanh Tồn, Huyền Tâm, Trần Văn Vui,  Lý Hồng Lạc, Nguyễn Thanh Tân, Đặng Ngoc Thảo

Lê Phước Hoàng Trọng, Lê Phước Thùy Nga, Lê Phuoc Thùy Phương, Lê Phước H. Hà.

 

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH

 

 HOA HONG

 

 

                          HỘI ÁI HỮU AN GIANG BẮC CALIFORNIA        
                                          www.hoiaihuuangiang.org
 
                                               PHÂN ƯU
     Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu An Giang Bắc California vô cùng
    xúc động nhận đươc tin buồn thân mẫu của đồng hương An Giang
    - nhà văn Nguyễn Huỳnh Mai, cũng là nhạc mẫu của Ông Trần Văn 
    Tài - Chánh thư ký Ban Trị Sự Phật Giáo Hoà  Hảo Nam California,
    Chị cô cậu ruột của đồng hương Nguyễn Tấn Thuận  là
     Cụ Bà Quả phụ  NGUYỄN LONG THÀNH NAM 
                           nhủ danh NGUYỄN HOÀ AN                
       Sanh ngày 21 tháng 7 năm 1925 ( 1 tháng 6 Ất Sửu )
            tại Long Xuyên An Giang. Từ trần 2 giờ trưa ngày 28
            tháng 5 năm 2016 ( 22 tháng 4 Bính Thân ) tại Orange
            Coast Memorial Medical Center thành phố Fountain 
            Valley,CA 92708.  
                                         Hưởng đại thọ 92 tuổi.   
                                                      
            Cụ Bà Nguyễn Hoà An trong thời kỳ kháng chiến là liên lạc viên
    của Đức Huỳnh Giáo Chủ,sau 1975 là nữ Cố vấn Ban Trị Sự PGHH 
    Nam California.Ông Nguyễn Long Thành Nam (1922-1989 )  nguyên
    Chủ tịch Ủy Ban Canh Nông (1969-1975) Hội dồng kinh tế quốc gia 
    Việt Nam Cộng Hoà,nguyên Chủ tịch Hội đồng điều hợp PGHH-Dân
     xã hải ngoại.
             Trước sự mất mát quá lớn lao nầy trong nỗi buồn vô hạn của 
     đồng hương Nguyễn Huỳnh Mai ,toàn thể Ban Chấp Hành Hội Ái 
     Hữu An Giang Bắc California thành kính phân ưu cùng đồng hương
     Nguyễn Huỳnh Mai và tang quyến - Đồng nguyện cầu Nhờ Ơn Đức 
     Phật từ bi cúu độ vong linh Cụ Bà NGUYỄN HOÀ AN được thoát 
     chốn mê đồ vãng sanh miền cưc lạc
                                          .Nam Mô A Di Đà Phật.
             Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu An Giang Bắc California.
                                          Đồng thành kính phân ưu.
 
                                                         Hội Trưởng.
 
                                                  NGUYỄN TẤN THUẬN.

HOA HONG DO
       PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân mẫu của Đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai và cũng là nhạc mẫu của Đồng đạo Trần văn Tài, Chánh thơ ký Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California, là
 
                            Cụ Bà Nguyễn Long Thành Nam
 
                                Nhũ danh NGUYỄN HOÀ AN
                               Sanh ngày 21 tháng 7 năm 1925
           Cố Vấn Ban trị sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo
                          Từ trần lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng Năm 2016
Tại Bịnh viện Orange Coast Memorial,Thành phố Fountain Valley, California  
                                   Hưởng Thượng thọ 92 Tuổi
Sự ra đi vĩnh viễn của Đồng đạo Niên lão để lại niềm kính thương cho mọi tín đồ về các đóng góp lớn lao của Cụ Bà cho nền đạo PGHH.
Nguyện cầu Đức Phật Từ Bi cứu độ vong linh Cụ Bà Nguyễn Hoà An được thoát chốn mê đồ, vãng sanh Miền Cực Lạc.
                            Thành Kính chia buồn cùng Tang quyến
                                Florida, ngày 30 tháng 5 năm 2016
                                       Bác Sĩ và Bà Mã Xái
                                   
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 23597)
Vào một ngày đẹp trời của mùa Thu, Thanh Niên Đoàn PGHH đã tổ chức một buổi picnic tại công viên Mile Square Park, California, hầu để tạo cơ hội họp mặt và chung vui cùng ba thế hệ.
06 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 24652)
Thanh Niên Đoàn PGHH/Nam California đã tổ chức Lễ Vu Lan tại Hội Quán PGHH. Anh Lý Sang, đã nhắc lại lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ: “Vẹn mười ơn mới đạo làm con, Lúc sinh sống chớ nên phụ bạc."
06 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 21469)
Lý Minh Nhẫn Dưới bầu trời tươi sáng và rực rỡ của mùa hè, Thanh Niên Đoàn Phật Giáo Hòa Hảo miền Nam California đã tổ chức lần thứ tư Trại Họp Bạn 2009 với khẩu hiệu cho năm nay là “Vui Sống.”
100,000