NGÀY TẾT: Thơ Đức Thầy viết

31 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 11033)
NGÀY TẾT: Thơ Đức Thầy viết
mong_mot_tet_hoi_quan_pghh_nam_california_2014_03-large-content


NGÀY TẾT

Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm Tân Tỵ 1941

 *

Tháng lụn ngày qua năm đã tàn,

Trẻ già nô-nức đón xuân sang.

Chờ coi năm mới hên hay chẳng?

Chóng đạt công-danh kẻo muộn-màng.

 *

Ngày Tết đến rồi các bạn ơi,

Tổ-Tiên truyền lại mấy ngàn đời;

Ước ao xuân mới bằng xuân cũ,

Thanh-bạch tâm hồn cuộc thảnh-thơi.

 *

Nầy hỡi chúa xuân ta rán chờ,

Khỏi ngày thảm lệ buổi nguy cơ.

Pháo tan xác pháo rền rang nhỉ,

Khói bốc đường mây án mịt-mờ.

 *

Thời giờ kinh hãi sẽ đi qua,

Thế-giới trì xong cuộc thái hòa.

Chừng ấy chúa Xuân thêm tráng lệ,

Huy-hoàng tục cổ của ông cha.

 

 *

Thiên hạ đua nhau rằng mới mới,

Lòng ta nào thấy mới chi đâu.

Lao xao phố chợ hoành đôi tấm,

Rộn-rịp cửa nhà liễn mấy câu.

Lũ trẻ cười reo pha tiếng pháo,

Cụ già đùa chuyện lẫn năm châu.

Nào dè xuân ấy là xuân gượng,

Của buổi loạn-ly gợi thảm sầu.

 *

Lốp-bốp pháo chi nổ quá ồn,

Khắp cùng thành-thị khắp hương-thôn.

Người dư của-cải tiêu xa-xí,

Kẻ thiếu tiền-nong nợ mắc dồn.

Ba bữa cờ trương còn hớn-hở,

Bảy ngày nêu hạ hết lo nôn.

Thì ra năm mới như năm cũ,

Cảnh khó dân đen vẫn tự tồn.

 

 (Chép theo bản chánh do Đức Ông giữ)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Năm 20199:37 CH(Xem: 348)
Nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng-nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí-huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan-dung mà đối-đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác-ái nhân-đạo mà cư-xử với mọi người.
08 Tháng Bảy 201812:00 CH(Xem: 2131)
Trần-thế lợi danh giấc mộng tràng. Đời cùng Tiên Phật hạ phàm gian. Hỡi ai tâm trí mau tầm Đạo, Tầm Đấng hiền từ cừu thế-gian.
20 Tháng Hai 20174:02 CH(Xem: 3467)
Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy-sinh cho xứ-sở. Thảng như không đủ tài-lực đảm-đương việc lớn, chưa gặp thời-cơ giúp-đỡ quê-hương, ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ-xuất đến đỗi làm cho nước nhà đau-khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại-địch gây sự tổn-hại đến đất-nước.
16 Tháng Chín 201612:04 SA(Xem: 3700)
Từ khi Quốc gia bị khuynh-đảo đến nay, chúng ta chỉ hợp từng đoàn-thể nhỏ hoặc độc thân tranh-đấu và phải bao phen thất bại một cách đắng cay chỉ vì thiếu tinh-thần đoàn-kết, thiếu sức bền-bỉ dẻo-dai để chống lại kẻ xâm-lăng vô cùng tàn-bạo.
15 Tháng Chín 201611:58 CH(Xem: 3550)
Tôi ở Sàigòn khi cuộc đảo chánh xảy ra, vẫn đoán biết sẽ có vài chuyện chẳng hay trong quần-chúng, lập tức gởi thơ về khuyên giải mọi người,
15 Tháng Chín 201611:51 CH(Xem: 3035)
Nước nhà đã tuyên-bố độc-lập. Kẻ thù giết cha ông của chúng ta hầu hết đã bị giam cầm. Giờ đây, bổn-phận của mỗi người Việt-Nam cần phải làm thế nào cho sự độc-lập hoàn-toàn của nước nhà chóng thực-hiện.
15 Tháng Chín 201611:47 CH(Xem: 3691)
Hỡi tất cả thiện-nam tín-nữ ! Ngày mà chúng ta chịu khổ dưới gót giày của người Pháp và bọn quan lại hung tàn đã vừa qua. Kể từ nay tôn-giáo của chúng ta sẽ được tự-do truyền-bá.
09 Tháng Tám 201511:44 SA(Xem: 8352)
Nhơn duyên thứ nhứt phát khời từ màn vô-minh mà che lấp bản ngã (linh-hồn) nên làm cho người phải tăm tối mê say, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ.
09 Tháng Tám 201511:13 SA(Xem: 7620)
Vướng nghiệp trần-hoàn bởi quả nhân, Gây ra kiếp số chịu phong-trần. Nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, Đặng rứt cái ngu lẫn cái đần.
24 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 13015)
Từ nay cách biệt xa ngàn, Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy. Giữa chừng đờn nỡ dứt dây, Chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa. Tỉnh say trong giấc mộng hoa, Mơ-màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai.
539,094